Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Life is hard, but beautiful. And it is always like that.

Nothing is in this post. Just like the tittle. Life is hard, but beautiful. And it is always like that. Let me find an pretty picture to put into this. :)Bài đăng mới nhất

Khi buồn...Hãy an ủi người khác

Lâu ngày gặp bạn, nhớ bài học cũ

Có bạn hỏi thăm, nói chuyện vài câu thì nổi hứng làm thơ

Âm nhạc, cảm xúc và sự tưởng tượng

Biết mình đang làm gì và nên làm gì

Những thay đổi

Thuật toán xác định superpixel - SLIC ( Simple Linear Iterative Clustering)

Tách cắt cơ thể người tăng cường dựa trên các thành phần xuất hiện và giới hạn không gian

Cài đặt OpenCV trên Windows với Visual Studio 2013

Những gì để lại dấu ấn trong tôi ở chương trình StartUp2Student