Bài thơ tặng em

Nếu ngày mai mệt ngoài
Mặt trời buồn ngủ quên
Anh vẫn yêu như thế
Nồng nàn và đắm say

Lỡ ngày mai đến nhanh
Mặt trăng chơi trốn tìm
Vẫn yêu em như vậy
Đắm say và nồng nàn

Như mặt trời vẫn nóng
Như mặt trăng vẫn thanh
Tình yêu anh như thế
Bình thường như hơi thở

Đều đều không ngớt...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến