21/06/2014

Những gì để lại dấu ấn trong tôi ở chương trình StartUp2Student

Muốn viết gì đó để ngày hôm nay có chút đọng lại và quảng bá giùm những start up mình được biết thông qua chương trình Startup2Student của trung tâm công nghệ phần mềm ĐHQG Tp.HCM. Sau đây là những điều để lại dấu ấn trong mình.

Sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực CNTT mà mình thấy hay nhất trong 15 start up đó là http://wiindi.com/ .
Khi bạn lang thang các cửa hàng trên mạng, nhìn thấy rất nhiều cái mình thích và muốn mua nhưng giá cả chưa phù hợp hay vì điều kiện gì đó bạn chưa thể mua được, muốn đánh dấu lại để sau này mua thì hoặc bạn ghi chú lại đâu đó, hoặc bạn sẽ dùng chức năng bookmark của trình duyệt. Điều này khá bất tiện vì bạn k thể quản lí theo dõi được. Wiindi cung cấp giải pháp cho bạn quản lý điều này. Hãy tìm hiểu ở trang web của họ, nó sẽ giúp bạn mua sắm dễ dàng và tiết kiệm tiền bac, thời gian.