Biết mình đang làm gì và nên làm gì


Hôm nay lại lên gặp thầy thảo luận về luận văn mà hôm trước đã nói. Đề tài của mình được các bạn nhận xét là phải "có gì đó" chứ. Tức là, nó phải có gì đó kho khó, thử thách chứ sao nghe như một đồ án môn học hay làm vậy.

Mình trả lời: Đâu có ai yêu cầu phải như vậy đâu, mình làm gì mà không được. Có lẽ suy nghĩ về luận văn của mỗi người là không giống nhau. Bởi thế, mình cứ làm điều mình cảm thế tin tưởng, vui vẻ và hợp với bản thân mình còn người khác nghĩ gì thì cũng không cần phải để ý đâu. Mình làm gì thì chỉ cần tâm mình biết rõ là được.

Vũ trụ này cần bạn làm điều bạn tin tưởng. Chỉ vậy thôi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến