Những thay đổi

Từ lúc bắt đầu liên lạc, thảo luận, bàn bạc rủ rê về làm đề tài luận văn tới nay đã đi qua rất nhiều lần thay đổi. Thay đổi bạn cùng làm, thay đổi chủ đề, thay đổi hướng đi,... rồi đến cuối cùng cũng quay về với ý định ban đầu.


Trên đường đời bạn đi bạn sẽ gặp rất nhiều thay đổi. Không, phải là lúc nào và luôn luôn cũng có những thay đổi. Điều bạn cũng như tôi và tất cả chúng ta là phải tĩnh tâm. Tĩnh tâm để đối mặt và đi qua những thay đổi. Những thay đổi có thể tốt, có thể xấu. Chỉ cần tâm tĩnh thì tốt xấu cũng chẳng còn ý nghĩa của nó. Muốn vậy phải luyện tập thiền.

Chúc bạn luôn bình an!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến